Hỏi đáp

Thế chấp sổ đỏ khi đã hợp đồng công chứng

Tôi có mua một miếng đất diện tích 100m2. Hai bên mua và bán đã lập hợp đồng công chứng và trả hết tiền. Theo thỏa thuận bên bán chịu trách nhiệm sang tên. Lấy lý do sang tên bên bán không đưa sổ đỏ cho tôi. 

Cho tôi hỏi:

1. Bên bán có thể thế chấp sổ đỏ và bán cho người khác được không? Nếu có thì xử lý thế nào?

2. Bên bán không chịu sang tên cho tôi thì tôi phải làm sao?

3. Sau thời hạn ký hợp đồng công chứng bao nhiêu ngày thì phải khai báo thuế và đăng ký biến động.

Rất mong nhận được sự trả lời của cơ quan.

Trả lời:

Tôi có mua một miếng đất diện tích 100m2. Hai bên mua và bán đã lập hợp đồng công chứng và trả hết tiền. Theo thỏa thuận bên bán chịu trách nhiệm sang tên. Lấy lý do sang tên bên bán không đưa sổ đỏ cho tôi. 

Cho tôi hỏi:

1. Bên bán có thể thế chấp sổ đỏ và bán cho người khác được không? Nếu có thì xử lý thế nào?

2. Bên bán không chịu sang tên cho tôi thì tôi phải làm sao?

3. Sau thời hạn ký hợp đồng công chứng bao nhiêu ngày thì phải khai báo thuế và đăng ký biến động.

Rất mong nhận được sự trả lời của cơ quan.

Bình luận